In een artikel (Nature, 11 Maart 1875) gewijd aan de nagedachtenis van don onlangs overleden J. E. GRAY, tot kort voor zijn dood directeur van het zoölogisch gedeelte van het Britsch Museum, zegt de schrijver: Dr. GRAY slaagde er in, door zijn onvermoeide vlijt en moed in het overwinnen van hinderpalen, de nationale verzameling van skeletten en opgezette dieren, gedurende de vijf en dertig jaren van zijn bestuur tot een zoo hoogen trap van uitnemendheid te brengen, dat geen ander museum, zelfs dat te Leiden niet, haar evenaart.”