Bij gelegenheid van het project om omstreeks 2000 hectaren gronds nabij Parijs te besproeien met het rioolwater, dat in de verbazende hoeveelheid van 240.000 kubiek-meters daags uit de Parijsche rioolen vloeit, werd door velen de vrees te kennen gegeven, dat de gezondheid der bewoners daardoor zeer lijden zoude. Dit is echter geenszins bevestigd. Trouwens het meerendeel dier velden zijn tot moesgronden ingericht, en reeds lang heeft de ondervinding geleerd dat de plantengroei in zulke gevallen nuttig werkt. Onlangs heeft Dr. JEANNEL dit door eenige proeven nader aangetoond. In wateren, bezoedeld met rottende organische zelfstandigheden van verschillenden aard, plaatste hij jonge snijboonenplanten, zoo, dat de wortels daarin ondergedompeld waren. Na oenige dagen verloor het water den stank, terwijl daarentegen hetzelfde water, maar waarin geen planten geplaatst waren, dien behouden had. Hot laatste wemelde ook van bacteriën en monaden, die daarentegen in het eerste geheel ontbraken. ( Ann. de Chim. et de Phys. Aout. 1875).