Reeds sedert verscheidene jaren poogt de heer MOUCHOT te Tours een stoomwerktuig daar te stellen dat uitsluitend door de zon verwarmd wordt. Na verscheidene pogingen op kleinere schaal, heeft hij thans een zoodanig, iets grooter werktuig tot stand gebracht, dat bewijst dat er althans in zulke landen, waar de zon gedurende een gedeelte van het jaar geregeld en aanhoudend schijnt, van dit beginsel een nuttige toepassing kan worden gemaakt. Zijn verwarmingstoestel is een conische spiegel, met een hoek van 45°, of liever van twaalf spiegels, die tezamen een geknotten kegel vormen. Het geheel heeft derhalve min of meer den vorm van een lampenkap. De naar de zon toegekoerde opening heeft een doorsnede van 2,6 meter; de bodem is 1 meter wijd en door een glazen plaat gesloten. Op het midden van die plaat verheft zich de ketel, die even hoog is als de spiegel. Deze ketel is van koper, klokvormig en bestaat uit twee hulsels, die eene ringvormige tusschenruimte van 3 centimeters openlaten. In die ruimte wordt het water gebracht. De ketel zelf is nog omgeven van een glazen klok. Een buis die in den ketel mondt dient voor het overbrengen der beweegkracht, een andere voor de voeding. Bovendien is er een veiligheidsklep aangebracht.