Het is bekend dat de ouden uit het asbest een soort van doek vervaardigden dat zij vooral als doodkleed bezigden, waarin de lijken verbrand werden. Het was echter eene kostbare zeldzaamheid, zoodat alleen rijke familiën in het bezit van zulke doodkleeden waren. Sedert is deze industrie nicl verloren gegaan. Nog in onze eeuw bezat Karel X een half dozijn asbest-servetten, die ter reiniging slechts in het vuur werden geworpen. Tegenwoordig wordt het asbest in vrij groote hoeveelheden gevonden in Italië, in het dal van Aosta. Het wordt vooral naar Engeland en Amerika uitgevoerd.