Even als men het reeds met oesters doet, kunnen ook de mosselen kunstmatig worden aangekweekt. In de bocht van Kiel en elders in de Oostzee geschiedt dit reeds sedert lang op zeer eenvoudige wijze. Men steekt houten palen, ruw behouwen en nog voorzien van hunne takken, tot dat einde in den zeebodem op 2—3 vadem diepte. Op elke paal is het jaartal ingesneden. Na een tijdsverloop van drie tot vijf jaren worden deze palen opgehaald, om de meestal dicht naast en op elkander daaraan bevestigde mosselen in te zamelen. Zulke mosselboom-plantsoenen bevinden zich ter weerszijde van de bocht nabij de oevers van Düsternbrook en Ellerbeck en vertoonen zich als onderzeesche tuinen, die men, wanneer de zee stil is, onder het heldere water duidelijk zien kan.