In Chemical News van 18 Augustus 1876 lezen wij het volgende, dat ontleend is aan The calendar of the Tokio Kaisei-Gakki, or Imperial University of Tokio, for the Year 1875. “De verwonderlijke vooruitgang van de Japanners in wetenschap en nijverheid heeft reeds de algemeene aandacht getrokken, maar velen zullen verbaasd zijn, wanneer zij vernemen dat er eene universiteit bestaat, die zoo goed georganiseerd en met zoo ruime hulpmiddelen toegerust is als die van Tokio.