Bovenstaande naam is die van een Italiaansch natuuronderzoeker, die reeds sedert verscheidene jaren in onzen Oost-indischen archipel heeft rondgereisd, om daar natuurschatten te verzamelen. Gedurende ruim drie jaren vertoefde hij met een ander zijner landgenooten, graaf DORIA, thans directeur van hot museum te Genua, in het noordwestelijk gedeelte van Borneo. Daarop maakte hij, tusschen 1869 en 1875, drie reizen naar Nieuw-Guinea, bezocht ook Ternate, Amboina en andere in die zee gelegen eilanden, en hield eindelijk een geruimen tijd zijn verblijf in het zuidoostelijk gedeelte van Celebes. Thans van zijne reizen teruggekeerd, stelt de heer BECCARI zich voor de door hem op zijne elfjarige reizen verzamelde planten te beschrijven in een eigen werk, waarvan onlangs het prospectus is verschenen, en de eerste aflevering, waarin over de palmen van Nieuw-Guinea wordt gehandeld, weldra de pers zal verlaten. Het draagt ten titel: Malezia, raccolta di osservazioni botaniche intorno alle plante dell arcipelago indo-maleze e papuano, Genova, 1877.