De onderzeesehe telegraafkabels zijn aan verschillende gevaren blootgesteld. Op scherpe rotskanten en koraalriffen kannen zij afslijten en breken; paalwormen kunnen het uitwendig bekleedsel aantasten; drijvende ijsbergen kunnen hen treffen; maar de vreemdste wijze van verwoesting van een telegraafkabel, waarvan men tot dusver gewag heeft gemaakt, is zeker wel de volgende. In den avond van den 4den Juli j. l. werd de kabel van Kurrachee naar Gwadur, in de perzische golf, die eene lengte van 300 mijlen heeft, plotseling verbroken. Den volgenden dag zond de heer J. WALTON, superintendent der telegrafen aldaar, er de stoomboot Amberwitch heen, onder bevel van den commandant BISHOP, met het personeel van ingenieurs, onder bevel van den hoer H. C. MANCE. Door reeds vooraf genomen proeven aan de beide uiteinden was gebleken, dat de plaats, die beschadigd was, zich op 116 mijlen van Kurrachee bevond.