Dat eene bedekking van ijzer met een laagje oxyd-oxydul het eerste tegen roest beschermt is reeds lang bekend. Professor BARF te Londen slaat voor tot meer algemeene aanwending van dit middel het ijzer aan de werking van over-verhitten waterdamp bloot te stellen. Hij bevond dat, indien men verhit ijzer in gesloten ruimten met over-verhitten waterdamp in aanraking brengt, het zich met een dun laagje van geelachtig zwart oxyd-oxydul bekleedt, dat zeer hard is en er vast mede samenhangt. Dit laagje geeft geheel de oorspronkelijke oppervlakte terug, zij het dat deze oneffen en ruw, of glad en gepolijst is.