In eene der laatste zittingen van de berlijnsche Photographische Voreeniging werd het volgende medegedeeld. In het duitsche rijk zijn 3000 photographen; gemiddeld gebruikt elk hunner 1,5 kilogram salpeterzuur-zilver per jaar. Oostenrijk heeft evenveel photographen, maar de gemiddelde jaarljjksche consumptie van salpeterzuur-zilver per hoofd bedraagt niet meer dan 0,5 kilogram. In Duitschland worden jaarlijks 20,000 riem gealbuminiseerd papier gemaakt, waarvan evenwel slechts 1000 voor het gebruik in het land zelf dienen. In 1876 werden in Duitschland 40 millioen portretten in visite-kaarten-vorm gemaakt.