De heer H. G. MADAN te Eton herinnert in Nature 4 Oct. 1877 aan den in den Ilias, XV, 119, voorkomde woorden Πς φάίο καί δ' ίππους κέλετο Δειλόν τε Φόβον τε ζευ^νύμεν.... waarin HOMERUS Ares (Mars) voorstelt als gereed op aarde neder te dalen, vergezeld van Deimus en Phobus, de vlucht en de vrees.