Een eenvoudige proef, waardoor op eene in het oog vallende wijze blijkt, dat bij het verbranden eener kaars het gewicht toeneemt, is onlangs door VICTOR MEIJER uitgedacht; zij is de volgende. Een stuk van een stearine-kaars, van 4 tot 5 centim. lengte, wordt op de schaal van een balans geplaatst. Boven de kaars wordt nu een gewoon gaslamp-glas gehangen, dat door middel van een draad aan den drager der schaal bevestigd is, in dier voege dat slechts het bovenste gedeelte der vlam door vlam door de benodenopening van het glas omgeven is. In dit glas heeft men vooraf, op 5 tot 6 centim. boven de vlam, een stuk metaaldraadnet vastgeklemd, en daarop eenige gewone stukken bijtende soda gestapeld, totdat het bovengedeelte van het glas daarmede bijna gevuld is, maar er nog tusschen de stukken genoegzame ruimte voor den luchtdoortocht open blijft. Nu wordt, door oplegging van gewichten, het evenwicht der beide schalen hersteld en de kaars aangestoken. Al spoedig begint de schaak met de brandende kaars te dalen. Na 6 minuten bedraagt de toeneming in gewicht 1 gran, na een kwartier meer dan 3 gram.