In de zitting van 24 Augustus 1876 der chemische sectio van de Association française deelde de heer KESSLER mede, dat het hem gelukt was uit een mengsel van fluorwaterstof-ammoniak en azijnzuur of fluorwaterstofzuur een inkt te vervaardigen, waarmede men gemakkelijk op glas kan schrijven. De aldus geschreven letters zijn mat, gemakkelijk leesbaar en onuitwischbaar. Hij deelde met dezen inkt gevulde fleschjes onder de loden rond. De juiste samenstelling van het mengsel wordt echter niet opgegoven. (Revue scientif. 1876 p. 497.)