Men heeft herhaaldelijk getracht de honigbijen naar Nieuw-Holland over te brengen, iets dat ook zonder moote gelukt is. Het blijkt nu echter uit van daar ontvangen berichten, dat de Europeesche bijen wel is waar gedurende een paar jaren voortgaan op gelijke wijze te leven als zij in Europa doen on hunne korven goed in orde houden, raten bouwen en honig verzamelen, maar dat zij allengs dat minder en minder doen, zoodat de was- en honig-productie eindelijk geheel ophoudt. (Nature, 7 Maart 1878 p. 372).