In de jaren 1873—76 richtten zwermen sprinkhanen groote verwoestingen aan in de streken gelegen ten westen van de Mississippi. Het congres benoemde eene commissie, belast met een nauwkeurig onderzoek en met het aanwijzen, zoo mogelijk, van middelen om de plaag voor het vervolg te voorkomen of althans te verzachten. Aan die commissie, bestaande uit de heeren C. V. RILEY, A. S. PACKARD en CYRUS THOMAS, werden 18000 dollars voor te maken onkosten toegestaan. Onlangs verscheen het zeer uitvoerig verslag (First Annual Report of the United States Entomological Commission, Washington, 1878) door die commissie uitgebracht, en daaraan is het volgende ontleend. De commissie begon met de zeer uitgebreide streek, gelegen tusschen het rotsgebergte en de Mississippi, onder zich in drie kleinere streken te verdeelen, ten einde overal berichten intezamelen. Daartoe werden aan boeren en andere personen circulaires met een zeker aantal vragen rondgezonden. Hierop worden ruim 2500 antwoorden ontvangen.