De heer P. DUDGEON verhaalt in Nature, 22 May 1879, dat eenige jaren geleden de heer MARMADUKE MAXWELL hem mede naar zijn slot nam om hem een kat te toonen, die een familie van jonge ratten grootbracht. De kat had namelijk eenige weken vroeger vijf jongen geworpen, waarvan men er drie had weggenomen en verdronken. Den volgenden dag vond men de drie jonge katjes vervangen door drie jonge ratten, die de kat zoogde met hare eigene twee overgebleven jongen.