De heer A. BOREL heeft in het meer van Neufchatel, tusschen Bolage en Chatelard, een kanoe ontdekt, geheel op de wijze als die nog bij wilde volkeren gebruikelijk is, uit een enkelen eikenboom uitgehold. De kanoe is 8 M. lang, 90 cM. wijd en 65 cM. hoog. Zij is net bewerkt en volkomen goed bewaard. Het vooreinde draagt een soort van spoor, en het achtereinde is haaksgewijs omgebogen, hetgeen waarschijnlijk ten doel had het met een touw aan de landingplaats vast te maken. De kanoe is groot genoeg om twaalf personen te bevatten. Er zijn geen riemgaten, maar de steunsels waarop de doffen vroeger rustten, zijn nog duidelijk te zien (Nature, 20 March 1879).