In de Revue scientifique van 14 December 1878 leest men het volgende, dat ontleend is aan een scheepsjournaal van een amerikaansch schip. Te Albreda, eene kleine plaats gelegen op den rechteroever van de Gambia, staat een vijgeboom van dezelfde soort als die welke voor het oogsten van vijgen in Zuidelijk Europa en Klein-Azië gekweekt wordt. De stam van dien boom is slechts 15 meters hoog, maar heeft