Wij gelooven aan hen die zich met photographie bezig houden, een dienst te doen, door hier de beschrijving en afbeelding overtenemen van een zeer eenvoudigen en praktisch bruikbaren photometer, die elk zelf vervaardigen kan. Hij is uitgedacht door Dr. VAN MONCKHOVEN en beschreven in het Bulletin van het belgisch photographisch gezelschap, waar ook Professor VYLDER er met veel lof van gewaagt, wegens de gevoeligheid van den toestel en de standvastigheid der aanwijzingen. De toestel berust op de eigenschap van sommige zuringzure metaalzouten, om zich, bij blootstelling aan het licht, te ontleden, onder vrijwording van koolzuur. DRAPER had reeds in 1840 dit opgemerkt bij zuringzuur ijzeroxyd en dit zout als photometrische zelfstandigheid aanbevolen. Later heeft dan ook MARCHAND het als zoodanig gebruikt. (Zie VOGEL’S Lehrbuch der Photographie, 3te Aufl., p. 21).