Onlangs is in Kentucky, bij Glasgow Junction, een hol ontdekt, dat in omvang het in dezelfde streek gelegen bekende Mammoethol nog overtreft. Men is er in doorgedrongen tot een afstand van niet minder dan 233 mijlen (37 kilometers, ongeveer den afstand van Utrecht naar Amsterdam) in de eene, en 16 mijlen (ruim 25 kilometers) in de andere richting. Vele der gangen zijn zeer breed, zoodat een wagen met een paar paarden ruimte zouden hebben om er in te rijden over eenen afstand van 11 mijlen. Het bevat verscheidene zeer diepe rivieren, eene waarvan is kunnen gevolgd worden tot op een afstand van 14 mijlen; de verdere doordringing werd verhinderd doordat het hol daar te nauw werd om een boot door te laten. In uitgebreidheid schijnt dit hol alle andere bekende holen te overtreffen. Of daarin ook dieren gevonden zijn als in het Mammoethol, wordt niet vermeld, maar wel dat men er menschelijke overblijfselen, op egyptische mummies gelijkende, in heeft aangetroffen. Deze waren bevat in steenen sarcophagen van een ruw maaksel. (Nature, 26 Sept. 1878, p. 575.)