Het verhaal op bl. 159 van dezen jaargang aangaande waarnemingen van zelfmoord bij scorpioenen heeft de mededeeling van andere dergelijke gevallen uitgelokt, die wij hier laten volgen, er nog een paar andere bijvoegende die mede onder de algemeene rubriek van zelfmoord bij dieren met meer of minder recht kunnen worden gerangschikt. De eerste dezer mededeelingen ontving ik van den heer VAN SCHENDEL, gept Luitenant-Kolonel van het Oost-Indisch leger, thans te Haarlem woonachtig. Zij luidt als volgt: “In de 5e aflevering van dit jaar van het “Album der Natuur” las ik uw opstel over “zelfmoord van de Scorpioen.”