Waarschijnlijk zal het aan de meeste onzer lezers en lezeressen onbekend zijn, wat het “Soya” of “Zoya” genoemde bruine vocht is, dat wel eens als smakelijk toevoegsel bij sommige spijzen wordt gebruikt. De heer KINCH , professor in de scheikunde aan de keizerlijke landbouwschool te Tokio in Japan, deelt in een catalogus van japansche landbouwprodukten op de internationale tentoonstelling die te Sydney in Nieuw-Holland gehouden is, daaromtrent het volgende mede.