Ten bewijze dat het niet zeer moeilijk kan vallen sidderalen uit Suriname te verkrijgen, kan het volgende dienen, dat medegedeeld wordt door den heer JULES CREVAUX in Le Tour de Monde, 17 Juillet 1880. Met zijnen hindoe-bediende SABABODI den tuin achter het gouvernementshuis bezoekende, waar een kleine menagerie is, wees de oppasser hom in een kleinen vijver een zwarten aalvormigen visch aan, waarin CREVAUX dadelijk een Gymnotus electricus herkende. Maar SABABODI, die nooit van zulk een visch gehoord had, liet zich vangen in den strik dien de hollandsche cicerone aan zijn bezoekers spant. Hij liet hem namelijk den visch met een ijzeren laadstok aanraken, waardoor SABABODI natuurlijk een schok ontving, die hem op den grond wierp.