Dezen naam, namelijk dien van compass-plant, geven de Amerikanen aan eene altijd groene plant, die door de botanisten Sylphium laciniatum is genoemd en voorkomt in de maagdelijke wouden van Texas. Haar naam is zij verschuldigd aan de eigenschap dat hare bladeren zich altijd naar het noorden keeren, zoodat zij aan personen, die deze eenzame streken doorreizen, werkelijk als een soort van kompas dienen kan. (Bull. de l’Ass. scientif. 17 Oct. 1880.)