In de Scientific American, 14 August. 1880 p. 106, vindt men een verhaal omtrent de opening van een grooten tumulus met verscheidene begraafplaatsen te Brush Creek in Ohio, waarin een twaalftal menschelijke skeletten van acht tot tien voet lengte, dools van mannen, deels van vrouwen, gevonden worden. De opgraving zoude gedaan zijn door het Geschiedkundig genootschap der plaats, onder het onmiddellijk toezicht van zekeren Dr. J. F. EVERHART van Zanesville. Doch, in weerwil van die waarborgen, zal men toch wèl doen met vooreerst geen onvoorwaardelijk geloof aan dit verhaal te schenken, maar nadere berichten af te wachten.