Reeds vroeger hebben wij gevallen vermeld, waarin het gelukt is door middel van het gelatine-procedé zeer snel bewegende voorwerpen te photographeeren. Het ongelsche tijdschrift Engineering deelt nu mede, dat het aan een photograaf van HENLEY ON THAMES, bij London, gelukt is de locomotief op de lijn van de Great Western te photographeeren op een oogenblik dat deze met de geweldige snelheid van 96 kilometers in het uur voorbij vloog. De locomotief was in al hare bijzonderheden even duidelijk afgebeeld als de stil staande voorwerpen. Dit geschiedde met een toestel, die veroorloofde de gevoelige plaat niet langer dan 1/500 seconde aan de inwerking van het licht bloot te stellen.