De schroef, waarvan tegenwoordig zulk een algemeen gebruik wordt gemaakt als voortstuwingswerktuig voor stoombooten en die men ook voorgeslagen heeft als een geschikt middel voor de luchtscheepvaart, is reeds op het laatst der vijftiende eeuw door LEONARDO DA VINCI aanbevolen als een werktuig om zich in de lucht te verheffen. Dit blijkt uit eene mededeeling die Professor GOVI onlangs aan de Parijsche akademie deed.