Als een aanvulling van het opstel, getiteld: Bevers in Nederland, in dezen jaargang bl. 28, van den heer H. J. H. GRONEMAN, plaatsen wij gaarne de volgende aan eenen brief van den hoer J. J. LE ROY ontleende mededeelingen. De “Overijsselsche Almanak voor oudheid en letteren” bevat in zijn 5den jaargang (1840) een stukje van P. C. MOLHUIJSEN, waaruit nader kan blijken, dat in oude tijden Bevers in den IJssel voorkwamen.