De hoor J. ALLEN ALLEN deelt in Nature 15 September 1881 mede, dat toen hij, in de stoomboot Nyland, den 20sten Januari 1881, van Christiania naar Christiansand voer, het schip gedurende een half uur in den nacht zich door een ijsveld van 8 duim dik een weg moest banen, en dat daarbij dikwijls het brekende ijs phosphoriseerde in vonken en stralen. De uitgever van Nature meent dat dit verschijnsel analoog kan zijn aan het vonken schieten bij het stampen van broodsuiker of het splijten van mica, maar dat het onwaarschijnlijk is dat daarbij zich onder het ijs bevindende zee-organismen in het spel waren. Deze waarschuwing zij aan onze ijszee-vaarders aanbevolen.