In een vorige aflevering (bl. 127), gaven wij een bericht over het nabjj Nice verrijzend astronomisch-meteorologisch Instituut, waartoe de heer BISCHOFSHEIM, een rijk parijsch bankier, de fondsen had verstrekt; thans willen wij melding maken van eene dergelijke stichting in Noord-Amerika door den heer LICK, een rijk inwoner van San Francisco. In 1874 gaf de heer LICK zijn wensch te kennen van ergens binnen de grenzen van zijn aangenomen vaderland Californië, waar hij zijne schatten gewonnen heeft, een goed deel daarvan te besteden tot oprichting van een observatorium “met den meest vermogendon verrekijker ter wereld.” Met behulp van eenige wetenschappelijke mannen, die hij daarover raadpleegde, werd eerst een plek op een hoogen berg gezocht, die geschikt moest zijn om de zetel van dit observatorium te worden.