Op verschillende plaatsen in Engeland komen putten voor, waaraan men eene krachtige intreding en uittreding van lucht heeft waargenomen, al naar gelang de barometer rijst of daalt. Men heeft daaraan om die reden den naam van blazende, putten gegeven, en de luchtbeweging daarin kan zelfs op verren afstand hoorbaar worden gemaakt door de lucht te laten blazen door een hoorn of fluit, waarbij zelfs door het verschil in toon kan worden aangeduid of de lucht in-of uitstroomt, en tevens of de barometer rijst of daalt. Zulke putten worden dan ook als weervoorspellende in eenen wijden omtrek beschouwd. Onlangs heeft de heer O. STRAHAN, in Nature, 15 Febr. 1883, p.375, een overzicht van eenige dezer putten gegeven. Wij verwijzen den lezer daarheen voor meerdere bijzonderheden en stippen hier slechts eenige hoofdpunten aan.