Op bl. 250 van den jaargang 1883 hebben wij het bezoek vermeld, dat graaf BELA SCZECHENYI en zijne reisgenooten aan het Buddistisch klooster van Kum-bum brachten, waar zij den heiligen boom vonden, die door den abt HUC het eerst vermeld is, waarvan de bladeren het afbeeldsel van Buddha zouden vertoonen. In verband daarmede nemen wij nu ook hier over wat de heer E. L. LAYARD, thans engelsch consul te Noumea in Nieuw-Caledonië, daarover in Nature, 24 May 1883, p. 79, schrijft: