Kort voor zijn dood heeft de uitnemende kenner der arctische en zwitsersche flora OSWALD HEER een overzicht gegeven van de in zijn vaderland in de sneeuwstreek voorkomende planten, dat in de vergadering des vorigen jaars van de Zwitsersche natuuronderzoekers werd voorgelezen en in de Archives des Sciences physiques et naturelles, 3me Ser. T. X p. 351, werd afgedrukt. Wij laten het hier vertaald volgen: »Wij kennen tegenwoordig in Zwitserland 337 soorten van phanerogame planten, die tusschen 8000 en 13000 parijsche voeten boven de zeeoppervlakte waargenomen zijn. Van deze soorten zijn er 10 op hoogten van meer dan 12000 voet verzameld.