In BRANDT’S Historie van Enkhuizen, blz. 273, leest men: »Den derden Januarij des jaars sestienhondert en twee, een vierendeel uurs voor den middag, was er t’ Enkhuizen een aertbeving, die de huisen deedt schudden en kraeken, tot groote ontsteltenisse der ingesetenen; dewijl dese laege landen bij nae geen aertbeving onderworpen sijn.”