In een brief, geschreven uit Aden, aan de Sociéte de Géographie te Parijs, deelt de lieer ALFRED BARDEY het volgende mede: In de provincie Somal gaat een kameel, beladen met 12 passeleks Harari (ongeveer 200 kilogrammen) in de vlakte, 100 meters in den tijd van 1 minuut en 27 seconden tot 1 minuut 29 seconden. Deze tijd werd bepaald door uitwerping van een log, evenals op zee, en terwijl men naast het dier loopt totdat het kluwen van 100 meters geheel afgerold is. In bergachtige streken is de gang van een kameel natuurlijk minder standvastig gelijk voor gelijke afstanden; in het algemeen klimt het dier sneller dan het daalt.