Als men oud wordt, kan men aangaande sommige praktische verrichtingen bij ’t proeven nemen, wel eens op langdurige ondervinding gegronde aanwijzingen geven. Ik neem de vrijheid er hier eenige neer te schrijven. 1°. Het is mij gebleken, dat het amalgama der gewone elektriseermachines, bestaande uit 2 gewichtsd. kwik, 1 zink en 1 tin (zink en tin op de draaibank in haarvormige deelen verdeeld en in een vooraf verhitten ijzeren vijzel bij deelen onder elkander verwerkt en tot poeder gebracht) nimmer onbruikbaar kan worden of veranderen. Sedert 35 à 40 jaren bewijst dezelfde massa mij den besten dienst. Nu en dan neem ik het van de kussens af, verwarm het, waardoor het oude vet in het losse papier trekt, en smeer het met nieuw kaarsvet weer op zijn oude plaats.