Onder de lezers van het Album der Natuur zijn er zeker niet velen, die niet gemeenzaam zijn met het woord, aan het hoofd van dit opstel geplaatst. Echter, men vergeve mij den onbescheiden twijfel, echter is het de vraag of zij, bij het gebruik van dat woord, steeds den in mijn motto gegeven raad van den beroemden engelschen natuurkundige hebben opgevolgd.