Een belangrijke vraag is verder: hoe zijn deze grotten ontstaan? Dat haar oorsprong gezocht zou moeten worden in door bodemverheffing teweeggebrachte scheuren en spleten komt mij niet waarschijnlijk voor. Wel ziet men bij en boven de Dechenhöhle de oorspronkelijk waterpas bezonken lagen bijna loodrecht staan. Daar hebben dus van beneden naar boven gerichte krachten onmiskenbare sporen harer werkzaamheid achter gelaten en daardoor is het inwendige van bet gesteente zonder twijfel wel beter toegankelijk geworden voor het regenwater.