Mocht ik eenigen tijd geleden den lezers van het Album als gids dienen bij een tochtje in de merkwaardige streken, aan de oevers van Ruhr en Lenne, thans noodig ik hen uit tot een eenigszins verder uitstapje , dat zich echter , gelijk men zal ontwaren , geheel daarbij aansluit. Weer wil ik daarbij één bepaalde groep van natuurverschijnselen bespreken. Ik geef daaraan de voorkeur, omdat de vriend der natuur, ook al is hij slechts leek in de wetenschap, daarin een onuitputtelijke bron van genoegen kan vinden. Van alle natuurverschijnselen geldt het » Wo Ihr’s packt, da ist’s interessant.” Doch de aard- en delfstofkunde schijnen mij in het bizonder te verdienen, meer onder de aandacht gebracht te worden van den liefhebber.