Op den 1sten April van dit jaar heeft de Union-Society te New-York een contract gesloten met de directie eener znurstof-fabriek, in welk contract o. a. is bepaald geworden, dat, in het gedeelte der stad, hetwelk door genoemde compagnie van gas wordt voorzien, als middel tot verlichting voortaan uitsluitend zal gebruik gemaakt worden van de steenkolen-gasvlam, gevoed door zuurstof. Als eerste overeenkomst van dien aard tusschen twee fabrieken mag dit feit belangrijk worden geacht.