Met de toestellen, die in de laboratoria ter bereiding van bovengenoemde gassen gebruikt worden, verkrijgt men in den regel bij zwakke drukking eene sterke gas-ontwikkeling, terwijl de hoeveelheid vrijwordend gas allengs minder wordt. De heer A. VIVIER, assistent bij het onderwijs in scheikunde en physiologie, toegepast op den landbouw, heeft een apparaat bedacht, ¹ door middel waarvan men koolzuur, waterstof en zwavelwaterstof verkrijgen kan onder de volgende omstandigheden: 1°. Al naar behoefte kunnen de drukkingen zich bewegen tusschen die van waterkolommen van 0.01 M. — 1 M. of meer; 2°. De verkregen hoeveelheden gas, waarbij de zuren, die het gas vrijmaken, geheel worden uitgeput, bedragen voor waterstof per uur 1—60, voor koolzuur 1—40 en voor zwavelwaterstof 1—15 liters.