Waarom branden sommige lichamen? Welke verandering ondergaan zij daarbij? Hoe komt bet dat sommige metalen, bij toetreding van lucht verhit, hun metaalachtig aanzien verliezen en tot metaalkalken overgaan, die weer metalen worden, na gloeien met kool? Voor STAHL en de zijnen verliezen lichamen, die branden en metalen, die verkalkt worden, phlogiston. LAVOISIER beweert: in plaats van lets te verliezen, nemen de lichamen bij verbranding iets op en het bewijs wordt geleverd door hunne gowichtsvermeerdering. In 1783 verklaart bij: »Si tout s’explique en chemie d’une manière satisfaisante, sans le secours du pblogistique, il est, par cela seul, infiniment probable, que ce principe n’existe pas, que c’est un être hypothétique, une supposition gratuite.”