Bij de verbazende uitbreiding van het veld der nijverheid in onzen tijd geeft de behoefte aan grondstoffen , aan metalen en steenkolen, aan bouwsteenen en timmerhout aanleiding eensdeels tot het opsporen van alle bronnen, waaraan deze kunnen worden ontleend, anderdeels tot het vereenvoudigen van bestaande en het uitvinden van nieuwe middelen van exploitatie, zuivering en bewerking. Nog altijd doet men nieuwe boringen, vindt nieuwe kolenlagen en ontgint die. Steeds ondergaat de bewerking der metalen nieuwe wijzigingen en erlangt eene grootere uitbreiding, waardoor aan de klimmende aanvragen kan worden voldaan. De prijzen van kolen en ijzer zijn bijna stationair en slechts aan geringe fluctuatiën onderworpen, die de gevolgen zijn van voorbijgaande oorzaken.