’s GRAVESANDE behoort zeker tot de wis- en natuurkundigen, die ons land het meest tot eer hebben gestrekt; doch dat hem onder dozen de allereerste plaats zou toekomen, wordt door niemand beweerd. Heeft men den man ondertusschen eens van nabij leeren kennen, dan is er geen naam, voor welken men later eerbiediger buigt. Nooit toch leefde er een geleerde meer vrij van alle aanmatiging, en wien het voortdurend meer om waarheid, en om waarheid alleen te doen is geweest. Mogen de volgende regelen strekken om dien dunk meer algemeen te maken!