Twee hoofdkrachten zijn er, die van de zon nitgaan en haren invloed op de aarde en hare bewoners doen gelden: Licht en Warmte. Wat betreft de wijze van waarnemen door den mensch bestaat er een groot verschil. Het licht wordt door het netvlies waargenomen, het gevoel van warmte door de huid. En toch beide, zoowel de lichtstralen als de warmtestralen, zijn aan volkomen dezelfde wetten onderworpen. Wat voor de eerste geldt, is ook voor de laatste waar; zij zijn onafscheidelijk met elkander verbonden. Zeer juist drukte zich reeds voor vele jaren de fransche natuurkundige AMPÈRE uit, met te zeggen: Licht is stralende warmte, die het vermogen bezit door de vochten van het oog heen te dringen.