De heer HENRI BELLE, die in de jaren 1861, 1868 en 1874 reizen door Griekenland heeft gemaakt en daarvan eene lezenswaardige beschrijving heeft gegeven in Le Tour du Monde van dit jaar, was toevallig in de gelegenheid de wijze waar te nomen, waarop in een moertje in de nabijheid van het dorp Skripu, het oude in het heldentijdvak der Grieken zoo beroemde Orchomenos, de vangst plaats heeft van de bloedzuigers. Met zijn reisgezelschap de oevers van het meer naderende, zag hij op eenigen afstand, tot zijne groote verbazing, tien of twaalf in lompen gehulde mannen met terugstootende gelaatstrekken en ontbloote beenen eenigen tijd onbewegelijk in het water staan. Toen de reizigers iets naderbij waren gekomen, begaven deze personen zich op den vasten bodem, plaatsten zich op de daar verstrooid liggende steenen en begonnen hunne boenen af te krabben, die, als de huid van een melaatsche, met zwarte plekken bezaaid waren.