Passen wij nu het in de vorige bladzijden gezegde meer in het bjjzonder toe op de studie der geologie. De tijd, waarin men den oorsprong van het heelal en de wording onzer planeet meende te kunnen leeren kennen door speculatiën, is lang voorbij. De geologie is een zuivere wetenschap der ervaring. Geen onderdeel der natuurwetenschap is echter wellicht meer dan zij geschikt om tevens het denkvermogen te oefenen.