Tot de gewichtigste levensmiddelen behoort ook de suiker, die voornamelijk uit het sap van twee planten bereid wordt, n. 1. het suikerriet en den beetwortel. Dat genoemd artikel al lang bekend moet zijn geweest, blijkt hieruit, dat reeds PLINIUS, die in de eerste eeuw na Christus’ geboorte leefde, het beschrijft. en wel met de volgende woorden: “Arabië is haar vaderland; de indische echter is beter dan de arabische suiker. Het is een soort van honig, die uit riet verzameld wordt, zoo wit is als gom, en tusschen de tanden knarst. De grootste stukken hebben de grootte van een boon. Men gebruikt haar alleen in de geneeskunde.” Tegenwoordig zouden deze laatste woorden niet meer waar zijn; immers, al speelt de witte suiker in de artsenij mengkunde een gewichtige rol, wij weten, dat het huishoudelijk verbruik tegenwoordig zeer aanzienlijk is en van jaar tot jaar toeneemt. Nu is het te bejammeren, dat het een doorgaande regel schijnt te zijn, dat de vervalschingen gelijken tred houden met de aanvraag. Vermengde men de rietsuiker alleen met de een weinig minder zoete en goodkoopere beetwortelsuiker, dan zouden we nog niet zooveel reden tot klagen hebben; want men krijgt dan toch suiker voor zijn geld. Ook met de vermenging van rietsuiker met druivensuiker, die onder anderen uit honig en uit het druivensap bereid wordt en ook in de rozijnen voorkomt, alsmede met stijfselsuiker, welke men uit aardappelmeel kan bereiden, zouden wij desnoods vrede kunnen nemen. Maar helaas! al geven dergelijke wijzen van vervalsching den leverancier een vrij aanzienlijk geldelijk voordeel, menigeen is dit niet groot genoeg, en daarom neemt hij zjjn toevlucht tot andere stoffen. Zoo gebeurt het volstrekt niet zelden, dat de poedervormige suiker met meel vermengd is. De ondervinding van menige huismoeder zou het kunnen bevestigen, wanneer ze van tijd tot tijd eens de volgende eenvoudige proef nam: Men losse de suiker in heet water op; indien ze dan met meel vervalscht is, zal ’t water zich niet helder, maar troebel vertoonen, soms zelfs melkachtig wit. Voegt men, als ’t water koud geworden is, er een paar droppels jodium-oplossing bij, in elke apotheek te verkrijgen, dan wordt de vloeistof, als er meel in is, blauwachtig.