Gelijk menige sekoone of nuttige kunst hare geboorte dankt aan de zucht tot bevrediging van ligchamelijke behoeften, zoo ontsproot menige tak van wetenschap uit de begeerte tot stilling van geestelijken dorst of honger. Heeft het vergankelijke deel van ons ik niet te miskennen regten, welker verwaarloozing tot volslagen ondergang van dat deel zou leiden, niet minder duur zijn onze verpligtingen omtrent de andere helft van ons bestaan, willen wij ook die niet van karakter zien ontaarden.