Bovenstaande vraag is onlangs door MINOT, een Amerikaansch natuuronderzoeker, in ontkennenden zin beantwoord, en wel op navolgende gronden, door genoemden geleerde ontwikkeld in de “American Naturalist.” “De zoölogische rang van eenig dier”, zegt MINOT, “wordt bepaald door de specialiseering zijner organen, deze als een geheel beschouwd.” Genoemd proces nu kan ten opzichte van sommige organen zeer ver gaan, zonder dat daardoor het wezen, bij wien zulks plaats grijpt, aanspraak erlangt op een hoogeron rang. Zulks is o. a. het geval met den mensch. De differentie der organen moet bestudeerd worden aan het embryo, dat in de eerste phasen enkelvoudigheid, in de latere samengesteldheid vertoont.